How does it work?
Keys
  • Operation Phoenix Case Key 3 250 Get Win
  • Operation Breakout Case Key 3 250 Get Win
  • Glove Case Key 3 250 Get Win
  • Huntsman Case Key 2 700 Get Win
  • Chroma 2 Case Key 2 700 Get Win
  • Chroma Case Key 2 700 Get Win
  • Falchion Case Key 2 700 Get Win
  • Operation Wildfire Case Key 2 700 Get Win
  • Gamma 2 Case Key 2 700 Get Win
  • Horizon Case Key 2 700 Get Win
Chat